spelregels

Spelregels van de Red Stones Drenthe, vastgesteld op 17 augustus 2017

-Red Stones Drenthe is een groep vrouwen , waar besluiten democratisch genomen worden.
-iedere maand, behalve in december, komen we bij elkaar op een vaste locatie, waar wij borrelen en eten. Iedereen meldt zich aan bij het restaurant, met een afschrift naar de Queen
-op de inloop van de maand juni houden wij een huishoudelijke vergadering, waarin het afgelopen seizoen geëvalueerd wordt en waar besloten wordt of er contributie geheven moet worden.
-de Queens blijven 2 jaar in functie en treden gezamenlijk af. In de junivergadering worden nieuwe Queens benoemd. Eerstvolgende troonswisseling: juni 2019.
-op de nieuwjaarsborrel wordt een nieuw jaarprogramma vastgesteld. Ideeën daartoe worden aangeleverd in december bij de Queen.
-op de nieuwjaarsborrel wordt het nieuwe jaarprogramma vastgesteld. Uitgangspunt is dat alle leden van de Red Stones hun bijdrage leveren.
-iedere maand wordt er een uitje georganiseerd door 2 leden. Door een van de deelnemers aan dat uitje wordt daarover bij toerbeurt een verslagje op de site geplaatst, via de webmaster.
-na opgave en betaling is in principe geen restitutie mogelijk bij onverhoopte afmelding.

CrownHeader2